Upozornění na výkopové práce – z důvodu výměny kabelů NN a VN – a s tím související omezení průchodnosti pro pěší a parkování vozidel na komunikacích Ondříčkova, Bořivojova, Kubelíkova, Ševčíkova a Žižkovo nám.

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – omezení průchodnosti a parkování vozidel na komunikacích Ondříčkova (v úseku Táboritská – Bořivojova), Bořivojova (v úseku Kubelíkova – Ondříčkova), Kubelíkova (v úsecích Čajkovského – Bořivojova, Fibichova –  Čajkovského a Ševčíkova – Fibichova), Ševčíkova (před křižovatkou s ulicí Kubelíkova) a Žižkovo nám. (za křižovatkou s ulicí Ondříčkova) v termínu 01.08.2019 – 31.10.2019 s tím, že výkopové práce a umístění zařízení staveniště – z důvodu výměny kabelů nízkého a vysokého napětí – budou probíhat v následujících etapách:

Dotčené komunikace – ulice a objekty

Etapa výkopové práce  zařízení staveniště (mezideponie materiálu) termín
1. Ondříčkova 1300/48 + 580/39 – 385/35 Žižkovo nám. 1300/1 01. 08. 2019 – 08. 09. 2019
2. Bořivojova proti objektům 503/25 – 1112/37 Bořivojova 918/27 – 824/29 12. 08. 2019 – 20. 09. 2019
3. Bořivojova proti objektům 1112/37 – 1094/39      Kubelíkova 766/52 – 1155/44 Kubelíkova 1094/50 22. 08. 2019 – 30. 09. 2019
4. Kubelíkova 1224/42 – 1089/22 Kubelíkova 1089/22 – 1125/24 a 1248/38 – 1224/42 01. 09. 2019 – 31. 10. 2019
5. Kubelíkova 1500/20 – 1490/14 + Ševčíkova 1490/9 Kubelíkova 1477/17 a Ševčíkova 1490/9 01. 09. 2019 – 31. 10. 2019

Výkopové práce budou probíhat převážně v chodnících, na vozovce budou posuvné zábory pro zařízení staveniště – viz grafické přílohy.

Během 2. a 3. etapy budou také provedeny překopy vozovek – překopy budou provedeny po polovinách:

  • 2. etapa – kom. Bořivojova (u objektu 503/25)
  • 3. etapa – kom. Kubelíkova (mezi objekty 622/51 a 766/52 a Čajkovského (mezi objekty 1155/18 a 1224/19)

Po celou dobu trvání výkopových prací bude zachován přístup do jednotlivých nemovitostí a podnikatelských subjektů (včetně přístupu do objektu Nemocnice na Žižkově nebo pobočky pošty), v případě potřeby budou umístěny přechodové lávky.

Z důvodu výkopových prací v chodnících (a také z důvodu umístění vzrostlých stromů na chodníku komunikací Kubelíkova a Ševčíkova) bude na chodnících zúžen průchozí profil pro pěší!  

zhotovitel:
SEG s.r.o., Skladová 1843/4, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 468 83 657, odpovědný pracovník: pan Jiří Šafanda

investor: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha, IČ: 273 76 516   odpovědný pracovník: pan Milan Stejskal

Galerie