Upozornění na úplnou uzavírku Žižkovského tunelu v noci z 19. na 20. května 2018 z důvodu pravidelné údržby – čištění tunelu

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje úplnou uzavírku komunikace Žižkovského tunelu (pouze pro pěší a cyklisty) v noci ze soboty 19.05.2018 (od 22:00 h) na neděli 20.05.2018 (do 06:00 h) z důvodu pravidelné údržby – čištění tunelu.  

Obchozí trasa pro chodce (a objízdná trasa pro cyklisty) je vedena po komunikacích:

  • směr Tachovské nám. → Thámova: Tachovské nám. - Husitská - Trocnovská - Prvního pluku - Pernerova - Thámova  
  • směr Thámova → Tachovské nám.: Thámova - Pernerova - Prvního pluku - Trocnovská - Husitská - Tachovské nám.   

S ohledem na probíhající rekonstrukci ulice Husitská není opravovaný úsek vhodný pro provoz cyklistů!  
Chodcům doporučujeme použít v úseku Tachovské náměstí – Pernerova autobusové linky MHD 207 (denní linka), 908 a 909 (noční linky). 

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286, odpovědný pracovník: Ing. Josef Kotlík