Upozornění na úplnou uzavírku komunikace v prostoru křižovatky Českobratrská x Komenského nám. x Sabinova z důvodu opravy propadu vozovky

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – úplnou uzavírku komunikace Českobratrská včetně prostoru křižovatky Českobratrská x Komenského nám. x Sabinova z důvodu opravy propadlé vozovky v termínu 29.10.2018 – 05.11.2018.  

Objízdná trasa ve směru Jeseniova – Roháčova je vedena po komunikacích Jeseniova – Blahoslavova – Roháčova (viz situace dopravního značení v příloze). Uzavírka prostoru křižovatky si vyžádá i uzavírku slepé části komunikace Sabinova vč. omezení vjezdu a výjezdu do / z garáží v objektu Sabinova 278/8.  

Zhotovitel stavebních prací: DAP. a.s., Sarajevská 1498/17, 120 00 Praha 2, IČ: 265 08 583, odpovědný pracovník: pan Kvasnica, tel.: 606 664 316
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286

Galerie