Upozornění na úplnou uzavírku komunikace V domově v úsecích Pod vrcholem – Šikmá a Pod vrcholem – Na vrcholu v termínu 27. 11. 2019 až 17. 12. 2019 z důvodu obnovy povrchu vozovky 

Upozorňujeme na úplnou uzavírku a dopravní omezení na komunikaci V domově v úsecích Pod vrcholem – Šikmá a Pod vrcholem – Na vrcholu (viz grafická příloha) v termínu 27. 11. 2019 - 17. 12. 2019 z důvodu provádění obnovy obrusné vrstvy a povrchu vozovky.

V závislosti na technologickém postupu stavebních prací bude rezidentům umožněn příjezd k jejich nemovitostem. Objízdná trasa – s ohledem na charakter komunikace V domově – není stanovena.

 

Investor akce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03147286

Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868, odpovědný pracovník: Ing. Filip Slaba

Galerie