Upozornění na úplnou uzavírku komunikace Šrobárova u vjezdů do areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (resp. v úseku Votická – U Vinohradského hřbitova)

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – úplnou uzavírku komunikace Šrobárova z důvodu opravy (výměny) horkovodu – v termínu 02.05.2019 – 30.09.2019.

uzavírka Šrobárova 2019Výkopové a stavební práce a s tím související úplná uzavírka komunikace Šrobárova jsou rozvrženy do 3 etap (viz grafické přílohy) v následujících termínech a rozsazích:

 • I. etapa: termín 02.05.2019 – 14.05.2019, stavební práce budou probíhat v prostoru křižovatky ulic Šrobárova x U Vinohradské nemocnice (uzavřen bude i „starý“ vjezd do areálu nemocnice)
 • II. etapa: termín 15.05.2019 – 02.06.2019, stavební práce budou probíhat v úseku cca od úrovně objektu Šrobárova 2112/73 až za křižovatku ulic Šrobárova x Hollarovo nám. (bude umožněn omezeně vjezd do areálu nemocnice „novým“ vjezdem, avšak příjezd bude pouze od ulice U Vinohradského hřbitova /tato komunikace bude dočasně zobousměrněna/)
 • III. etapa: termín 03.06.2019 – 30.09.2019, stavební práce budou probíhat v úseku cca od úrovně objektu Šrobárova 2103/55 až za křižovatku ulic Šrobárova x Hollarovo nám. (bude umožněn omezeně vjezd do areálu nemocnice „novým“ vjezdem, avšak příjezd bude pouze od ulice U Vinohradského hřbitova /tato komunikace bude dočasně zobousměrněna/)

Po dobu trvání II. a III. etapy bude na severním chodníku komunikace Šrobárova umístěn provizorní horkovod, průchod na chodníku však bude zachován. Do areálu nemocnice bude zachován přístup vstupem proti ulici U Vinohradské nemocnice.

Po celou dobu trvání výkopových a stavebních prací bude přerušen provoz autobusové linky PID č. 155 v úseku „Želivského – Nemocnice Vinohrady“ (v úsecích Želivského – Habrová a Želivského – Poliklinika Malešice zůstává provoz zachován). Šířkové parametry vozovky komunikace Soběslavská a vzrostlá zeleň (stromy) neumožňují vedení autobusové linky po této komunikaci bez zásahu do počtu parkovacích míst a ořezu stromů.

Objízdné trasy pro I. etapu:

 • směr jízdy Šrobárova → Fakultní nemocnice Královské Vinohrady:  Šrobárova - Soběslavská - Votická - Vinohradská - Hollarovo nám. - Šrobárova - FNKV
 • směr jízdy U zdravotního ústavu → Fakultní nemocnice Královské Vinohrady:  U zdravotního ústavu - Soběslavská - Votická - Vinohradská - Hollarovo nám. - Šrobárova - FNKV  
 • směr jízdy Vinohradská → Fakultní nemocnice Královské Vinohrady:  Vinohradská - Hollarovo nám. - Šrobárova - FNKV  
 • směr jízdy Vinohradská (ve směru od ulic Počernická, Černokostelecká) → Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: (Počernická, Černokostelecká -) Vinohradská - Hollarovo nám. - Šrobárova - FNKV
 • směr jízdy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady → Votická (- Jana Želivského): FNKV - Šrobárova - U Vinohradského hřbitova - Hollarovo nám. - Soběslavská - Votická (- Jana Želivského)
 • směr jízdy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady → U zdravotního ústavu (- Benešovská):  FNKV - Šrobárova - U Vinohradského hřbitova - Vinohradská (směr z centra) - otočení přes těleso tramvajové trati - Vinohradská (směr do centra) - Votická - Soběslavská – U zdravotního ústavu (- Benešovská)   
 • směr jízdy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady → Vinohradská (směr do centra): FNKV - Šrobárova - U Vinohradského hřbitova - Vinohradská (směr z centra) - otočení přes těleso tramvajové trati - Vinohradská (směr do centra)   

Objízdné trasy pro II. a III. etapu (dočasné zobousměrnění komunikace U vinohradského hřbitova):

 • směr jízdy Šrobárova → Fakultní nemocnice Královské Vinohrady:  Šrobárova - Soběslavská - Votická - Vinohradská - U Vinohradského hřbitova - Šrobárova - FNKVsměr jízdy U zdravotního ústavu → Fakultní nemocnice Královské Vinohrady:  U zdravotního ústavu - Soběslavská - Votická - Vinohradská - U vinohradského hřbitova - Šrobárova - FNKV  
 • směr jízdy Vinohradská → Fakultní nemocnice Královské Vinohrady:  Vinohradská - U vinohradského hřbitova - Šrobárova - FNKV
 • směr jízdy Vinohradská (ve směru od ulic Počernická, Černokostelecká) → Fakultní nemocnice Královské Vinohrady: (Počernická, Černokostelecká -) Vinohradská - Hollarovo nám. - U Vinohradského hřbitova - Šrobárova - FNKV
 • směr jízdy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady → Votická (- Jana Želivského): FNKV - Šrobárova - U Vinohradského hřbitova - Hollarovo nám. - Soběslavská - Votická (- Jana Želivského)
 • směr jízdy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady → U zdravotního ústavu (- Benešovská):  FNKV - Šrobárova - U Vinohradského hřbitova - Vinohradská (směr z centra) - otočení přes těleso tramvajové trati - Vinohradská (směr do centra) - Votická - Soběslavská – U zdravotního ústavu (- Benešovská)    
 • směr jízdy Fakultní nemocnice Královské Vinohrady → Vinohradská (směr do centra): FNKV - Šrobárova - U Vinohradského hřbitova - Vinohradská (směr z centra) - otočení přes těleso tramvajové trati - Vinohradská (směr do centra)   


zhotovitel:
TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10, IČ: : 471 16 234, odpovědný pracovník: p. Michal Babej

investor:
Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ: 452 73 600 odpovědný pracovník: p. Martin Voleský

Související dokumenty