Upozornění na úplnou uzavírku komunikace Kouřimská v úseku od křižovatky s komunikací Votická ke vjezdu do garáží objektu Kouřimská 1632/17

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení — úplnou uzavírku komunikace Kouřimská z důvodu další fáze obnovy (výměny) horkovodu — v termínu 25. 5. 2020— 9. 8. 2020.

Výkopové a stavební práce a s tím související úplná uzavírka komunikace Kouřimská jsou rozvrženy do 3 etap (viz grafické přílohy) v následujících termínech a rozsazích:
 

  • 1. etapa: termín 25. 5. 2020—10. 6. 2020, stavební práce budou probíhat na komunikaci v úseku od objektu 1632/17 k objektu 2242/21  
  • 2. etapa: termín 11. 6. 2020—14. 6. 2020, stavební práce budou probíhat na komunikaci ve stejném rozsahu jako při 1. etapě, práce budou probíhat i mimo místní komunikaci  
  • 3. etapa: termín 15. 6. 2020— 9. 8. 2020, stavební práce budou probíhat na komunikaci v úseku od objektu 1632/17 až k objektu 2244/25

Po dobu trvání všech tří etap budou zobousměrněny komunikace nám. Jiřího z Lobkovic (v úseku Kouřimská – Šrobárova) a Kouřimská! Při všech etapách bude zachován přístup k jednotlivým nemovitostem a bude zachován průchod pro pěší podél stavby.
 
Objízdné trasy pro všechny etapy:

  • směr jízdy Votická → nám. Jiřího z Lobkovic: Votická → Soběslavská → Šrobárova → nám. Jiřího z Lobkovic
  • směr jízdy Votická → Kouřimská: Votická → Soběslavská → Šrobárova → nám. Jiřího z Lobkovic → Kouřimská
  • směr jízdy Votická → Horní Stromky: Votická → Soběslavská → Šrobárova → nám. Jiřího z Lobkovic → Kouřimská → Horní Stromky

Nezbytné zásobování objektu Casablanca bude po dobu 1. a 2. etapy umožněno nadále příjezdem od komunikace Votická, při 3. etapě příjezdem od komunikací Šrobárova a nám. Jiřího z Lobkovic.

  • zhotovitel: TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10, IČ: : 471 16 234, odpovědný pracovník: p. Zdeněk Chudík
  • investor: Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ: 452 73 600 odpovědný pracovník: p. Martin Voleský

Galerie