Upozornění na úplnou uzavírku komunikace Dalimilova (oprava kanalizace v souvislosti s havárií kanalizace v prostoru křižovatky Dalimilova x Kostnické nám. x Jeronýmova)

uzavírka Dalimilova 2018Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – úplnou uzavírku komunikace Dalimilova z důvodu celkové opravy kanalizace v souvislosti se vznikem havarijního stavu v prostoru křižovatky Dalimilova x Kostnické nám. x Jeronýmova.  

Oprava bude probíhat postupně po etapách (etapy 2. – 6.) z důvodu eliminace na dopravní obslužnost jednotlivých objektů, resp. vjezdů do vybraných objektů. Ukončení opravy kanalizace v ulici Dalimilova se předpokládá k termínu 5.6.2018.    

Objízdná trasa ve směru Seifertova – Dalimilova je vedena po komunikacích Seifertova – Cimburkova – Dalimilova (viz situace dopravního značení v příloze – širší dopravní vztahy), dle postupu prací (a postupné úplné uzavírky v dalších částech komunikace) bude vjezd a výjezd do/z ulice Dalimilova i od/na Kostnické náměstí.  

Zhotovitel stavebních prací: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5, IČ: 262 12 005, odpovědný pracovník: p. Vlastimil Čermák, tel.: 602 278 531
Investor: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10, IČ: 256 56 635, odpovědný pracovník: p. Pavel Holakovský

Galerie