Upozornění na úplné uzavírky komunikace Slezská v úsecích Chrudimská – Jičínská a Jičínská - Časlavská

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – úplnou uzavírku komunikace Slezská v úsecích Chrudimská – Jičínská a Jičínská – Čáslavská (viz grafická příloha) z důvodu obnovy vodovodního řadu v termínu od 18.05.2020 do 04.10.2020 následovně:

 

  1. V termínu 18.05.2020 – 08.09.2020 uzavřena komunikace Slezská v úseku Jičínská – Čáslavská, přičemž příjezd do vnitrobloku objektu Slezská 99-107 bude umožněn od ulice Čáslavské (od ulice Korunní) zobousměrněním části komunikace Slezská v úseku od křižovatky s komunikací Čáslavská po vjezd do vnitrobloku. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla osob těžce zdravotně postižených budou dočasně přemístěna a vyznačena příslušnými dopravními značkami.
  2. V termínu 18.05.2020 – 16.08.2020 uzavřena komunikace Slezská v úseku Chrudimská – Jičínská, výkopové práce budou probíhat před objekty Slezská 107 a 109. Výjezd od ulice Chrudimské bude umožněn zobousměrněním části komunikace Slezská v úseku Chrudimská – Hradecká a dále po komunikacích Hradecká, Šrobárova a Písecká na komunikaci Vinohradská.
  3. V termínu 17.08.2020 – 04.10.2020 uzavřena komunikace Slezská v úseku Chrudimská – Jičínská, výkopové práce budou probíhat v celém uvedeném úseku, tj. před objekty Slezská 107 až 111. Výjezd od ulice Chrudimské bude shodný jako v termínu od 18.05.2020 do 16.08.2020.   

 

zhotovitel: PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČ: 411 94 861, odpovědný pracovník: pan Ježek

investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: Ing. Eliáš

 

Galerie