Upozornění na trvající úplnou uzavírku části komunikací U Vinohradské nemocnice a Šrobárova u vjezdů do areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na neohlášené prodloužení stavebních prací včetně úplné uzavírky komunikací U vinohradské nemocnice (v úseku Soběslavská – Šrobárova) a Šrobárova (v úseku Votická – U vinohradského hřbitova) z důvodu výměny horkovodu s původním termínem prací od 2. 5. 2019 do 30. 9. 2019.

Z uvedeného důvodu nebyl ani obnoven provoz autobusové linky PID č. 155 v úseku „Želivského – Nemocnice Vinohrady“ (v úsecích Želivského – Habrová a Želivského – Poliklinika Malešice je provoz linky beze změny). Obnovení provozu v celé trase se předpokládá od pondělí 7. 10. 2019.  

zhotovitel: TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10, IČ: : 471 16 234, odpovědný pracovník: p. Michal Babej
investor: Pražská teplárenská a.s., Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, IČ: 452 73 600 odpovědný pracovník: p. Martin Voleský