Upozornění na realizaci další fáze rekonstrukce ulice Koněvova v úseku Rokycanova – Černínova vč. úplné uzavírky vozovky (v uvedeném směru) v termínu od 1. 3. 2020 do 30. 11. 2021

Upozorňujeme na realizaci další fáze rekonstrukce komunikace Koněvova a s tím související dopravní omezení – úplnou uzavírku – v úseku Rokycanova – Černínova (pouze v uvedeném směru). Termín trvání stavebních a výkopových prací pro letošní fázi je stanoven od 1. března 2021 do 30. listopadu 2021, harmonogram prací a dopravních opatření je rozdělen celkem na 7 etap.

Koněvova_mapa_2021

Stavební práce budou mít vliv jak na individuální automobilovou dopravu, tak i na provoz a zastávky autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID) č. 133, 136, 175, 207, 908, 909 a 913. Dopravní opatření bude mít vliv i na vyparkování vozidel – viz přílohy „01…“, „02…“ a „03.

1. etapa bude probíhat v termínu od 1. 3. 2021 do 25. 4. 2021

viz grafická příloha „Koněvova – 1. etapa“

Rozsah prací spol. STRABAG (investor TSK): v chodnících v severní části v úseku Rokycanova – Ostromečská, v jižní části v úseku Rokycanova – cca Ostromečská budou probíhat přeložky stávajících sítí a přípolože dalších správců a investorů TSK: SSZ (koordinační kabel), MHMP (veřejné osvětlení), dál společnosti Cetin, Dial-Telecom, e3, Fiber Network, UPC, Vodafone a T-Mobile. Po skončení prací budou chodníky opatřeny provizorním pochozím povrchem.

V úseku Ostromečská – Černínova bude pracovat společnost D&Z, která pro PVS zajišťuje výměnu vodovodu a kanalizace.

Komunikace Koněvova bude nadále průjezdná jednosměrně pouze ve směru do centra, tzn. od křižovatky „Ohrada“ směrem k ulici Rokycanova a dále do Husitské (v úseku Černínova – Jana Želivského bude zachován obousměrný provoz). Dopravní opatření bude mít vliv i na vyparkování vozidel – viz přílohy „01. - Koněvova…“, „02. – Koněvova…“ a „03. – Koněvova…

Objízdná trasa pro veškerou individuální automobilovou dopravu

viz grafická příloha „Koněvova – objízdné trasy – 1. + 5. + 7. etapa“:

  • směr jízdy Husitská → křižovatka „Ohrada“: Husitská – Prokopova – Olšanské nám. – Olšanská – Jana Želivského – křižovatka „Ohrada“
směr jízdy Jičínská → křižovatka „Ohrada“: Jičínská – Olšanské nám. – Olšanská – Jana Želivského – křižovatka „Ohrada“

Změny v trasách a zastávkách linek PID

viz grafická příloha „Koněvova 1. etapa (1. 3.—25. 4. 2021)“:

Nejzásadnější změnou je změna trasy linek PID č. 133, 136, 908, 909 a 913 ve směru od zastávky „U Památníku“, resp. od zastávky „Olšanské náměstí“, ve směru na Ohradu. Pro všechny uvedené linky se ruší zastávka „Černínova“, pro linky č. 133, 908 a 909 se ruší zastávka „Ohrada“ (bez náhrady) a také zastávka „Tachovské náměstí“ (náhradou se zřizuje zastávka „Prokopovo náměstí“). Přemisťuje se zastávka „Rokycanova“ do ulice Jeseniova a dále se na objízdné trase zřizují zastávky „Rokycanova“, „Ostromečská“ a „Hájkova“ (vše zastávky „na znamení“!). Ve směru do centra se zastávka „Černínova“ přemisťuje o cca 100 m zpět ve směru jízdy.
Podrobné informace jsou uvedeny na webových stránkách dopravce – Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. -
 
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744, odpovědný pracovník: pan Martin Pilát
Investor:    Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286
 
Více informací o rekonstrukci ulice Koněvova na webových stránkách investora (www.tsk-praha.cz)


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie