Upozornění na realizaci další, 2. etapy rekonstrukce ulice Koněvova vč. úplné uzavírky v úseku Prokopova—Ostromečská (v uvedeném směru) v termínu od 1. 8. do 23. 8. 2020

Upozorňujeme na realizaci další etapy rekonstrukce komunikace Koněvova a s tím související dopravní omezení — úplnou uzavírku — v úseku Prokopova—Ostromečská (pouze v uvedeném směru). Termín trvání stavebních a výkopových prací pro 2. etapu je stanoven od 1. srpna 2020 do 23. srpna 2020.

Uzavírka má vliv jak na individuální automobilovou dopravu, tak na provoz a zastávky autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID) č. 133, 136, 175, 207, 908, 909 a 913.

Změny v trasách a zastávkách linek PID

Nejzásadnější změnou je vedení linek PID č. 133, 136, 207, 908 a 909 ve směru od zastávky „Prokopovo náměstí“, resp. od zastávky „Olšanské náměstí“, po komunikacích Prokopova – Rokycanova – Jeseniova – Ostromečská a zpět na komunikaci Koněvova. Na objízdné trase zřizují zastávky „Rokycanova“ na komunikaci Jeseniova před objektem č. 500/8 a „Ostromečská“ (zastávka „na znamení“) na komunikaci Ostromečská před objektem č. 1227/8

koněvova - 2 etapa - mapka

Další informace uvedeny v příloze „Opatření v autobusové dopravě linek PID“

Komunikace Koněvova bude nadále průjezdná jednosměrně pouze ve směru do centra, tzn. od křižovatky „Ohrada“ směrem k Husitské a křižovatce „Bulhar“ (v úseku Ostromečská – Jana Želivského bude zachován obousměrný provoz).

Objízdná trasa pro veškerou individuální automobilovou dopravu – viz grafická příloha „Situace 7“:

  • směr jízdy Husitská → křižovatka „Ohrada“: Husitská – Prokopova – Olšanské nám. – Olšanská – Jana Želivského – křižovatka „Ohrada“
  • směr jízdy Jičínská → křižovatka „Ohrada“: Jičínská – Olšanské nám. – Olšanská – Jana Želivského – křižovatka „Ohrada“  

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, IČ: 608 38 744, odpovědný pracovník: pan Martin Pilát
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie