Upozornění na prodloužení výkopových prací – výměna kabelů VN – a s tím související omezení průchodnosti pro pěší a parkování vozidel na komunikacích Lucemburská a nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – omezení průchodnosti a parkování vozidel na komunikacích Lucemburská (v úseku Velehradská – Milešovská), nám. Jiřího z Poděbrad (křižovatka ulic nám. Jiřího z Poděbrad a Milešovská) v termínu 16 .09. 2019 – 15. 10. 2019 s tím, že výkopové práce a umístění zařízení staveniště – z důvodu výměny kabelů vysokého napětí – budou probíhat v následujících úsecích:

 

  1. Lucemburská
  • I.) Velehradská – Milešovská, před objekty 1024/1 – 1170/7
  • II.) Velehradská – Milešovská, před objekty 1023/2 až 1733/14

 

  1. nám. Jiřího z Poděbrad
  • I.) křižovatka ulic nám. Jiřího z Poděbrad a Milešovská, před objektem 846/13

 

Výkopové práce budou probíhat převážně v chodnících, na vozovce budou posuvné zábory pro zařízení staveniště – viz grafická příloha.

 

Po celou dobu trvání výkopových prací bude na chodnících zachován průchod pro pěší vč. přístupu do jednotlivých nemovitostí a podnikatelských subjektů (v případě potřeby budou umístěny přechodové lávky).

 

zhotovitel: Com - Pakt Energy, a.s., Praha 9 – Horní Počernice, Vlastibořská 2840/1, PSČ 193 00, IČ: 276 19 613, odpovědný pracovník: p. Petr Kulhánek Žalud

investor: PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha, IČ: 273 76 516   odpovědný pracovník: pí. Lucie Zachová

 

Galerie