Upozornění na prodloužení dopravního omezení na pozemní komunikaci Bořivojova z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí (rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu)

Upozorňujeme na prodloužení dopravního omezení na pozemní komunikaci Bořivojova v souvislosti s prováděním výkopových prací a obnovou povrchů, viz níže:

ulice: Bořivojova x Ondříčkova (v prostoru křižovatky komunikací) – vozovka          (grafická příloha 2A)      
v úseku: křiž. Bořivojova x Ondříčkova
termín: 02.11.2020 – 30.11.2020
  • Pozn.: V rámci realizace prací, nebude možné ve křižovatce Bořivojova x Ondříčkova při výjezdu z komunikace Bořivojova (severní i jižní větev) odbočit vlevo, z tohoto důvodu bude pro odbočení vlevo, pro jižní větev nařízena objížďka po komunikacích Křišťanova — Radhošťská — Jagellonská — Milešovská — Ondříčkova! (grafická příloha 2B)
  • Průjezd po komunikaci Bořivojova zůstane zachován.
  • Přístupy a vjezdy do přilehlých objektů nebudou dotčeny.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller
Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: p. Marek Brodík


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie