Upozornění na prodloužení dopravních omezení na pozemní komunikaci Bořivojova z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí  

Upozorňujeme na prodloužení dopravních omezení na pozemní komunikaci Bořivojova v souvislosti s prováděním výkopových prací a obnovou povrchů:

Výkopové práce a obnova povrchů bude probíhat v následujících částech (viz grafická příloha):

  1. Část – Bořivojova 1059/46 – 622/34 a 1104/41 – 1216/53

 

1. etapa

ulice:                    Bořivojova 1059/46 - 622/34 – chodník + vozovka
v úseku:               Lipanská – Kubelíkova   
termín:                04. 11. 2019 – 08. 11. 2019

 

2. etapa

ulice:                    Bořivojova 1104/41 - 1216/53 – chodník + vozovka
v úseku:               Lipanská – Kubelíkova  
termín:                09. 11. 2019 – 15. 11. 2019

 

Během 1. etapy nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v úseku P3-0382 v ulici Bořivojova před objekty 1059/46 až 622/34.

Během 2. etapy nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v úseku P3-0382 v ulici Bořivojova před a proti objektům 1059/46 až 622/34.

 

  1. Část – Bořivojova 768/70 – 742/78

ulice:                    Bořivojova 768/70 - 742/78 – vozovka + chodník
v úseku:               Chvalova - Víta Nejedlého
termín:                04.11. 2019 – 15. 11. 2019

 

Pozn.: Průjezd po komunikaci Bořivojova a přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován.

 

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller

Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: p. Marek Brodík

Galerie