Upozornění na přemístění zastávky BUS „Olšanské náměstí“ ve směru Flora v termínu od 15. 8. 2020 do 2. 9. 2020 a úplnou uzavírku části komunikace Lupáčova (před školou) v termínu od 6. 9. 2020 do 8. 9. 2020 

V souvislosti s realizací dalších etap stavebních úprav NTL plynovodního řadu upozorňujeme na následující omezení v oblasti Olšanského náměstí a jeho okolí:

  1. Přemístění zastávky „Olšanské náměstí“ autobusových linek PID č. 136, 175 a 913, ve směru Flora, v termínu od 15. 8. do 2. 9. 2020. Zastávka bude přesunuta o cca 55 m vpřed po směru jízdy, tj. ve směru k Floře – viz grafické přílohy „6a. etapa Olšanská + Olšanské nám. (15. 8.—24. 8.)“ a „6b. etapa Olšanské nám. + Táboritská (25. 8.—2. 9.)“  
  2. Následně dojde v termínu od 6. 9. do 8. 9. 2020 k úplné uzavírce komunikace Lupáčova v úseku od křižovatky s ulicí Táboritská po vjezd do podzemních garáží Hotelu Olšanka, tzn. před školou „Lupáčovka“. V termínu od 9. 9. do 13. 9. 2020 bude průjezd vozidel umožněn vytvořením jízdního pruhu v šíři 3,0 m.  

Objízdná trasa – viz grafická příloha „14a. etapa uzavírka Lupáčova – širší dopravní vztahy (6.9. – 8.9.)“:

  • směr jízdy Táboritská → Rokycanova: Táboritská - Olšanské nám. - Prokopova - Havlíčkovo nám. - Lupáčova - Rokycanova
  • směr jízdy Ondříčkova → Rokycanova: Ondříčkova - Táboritská - Olšanské nám. - Prokopova - Havlíčkovo nám. - Lupáčova - Rokycanova
  • směr jízdy Olšanská / Jičínská → Rokycanova: Olšanská / Jičínská - Olšanské nám. - Prokopova - Havlíčkovo nám. - Lupáčova - Rokycanova
Pozor! V termínu od 6. 9. do 13. 9. 2020 nebude umožněn průjezd cyklistů v úseku Chelčického—Táboritská a rovněž bude uzavřen přechod pro chodce přes komunikaci Táboritská na východní straně křižovatky Táboritská x Lupáčova (přechod pro chodce na západní straně křižovatky /u budovy školy/ zůstane zachován) – viz grafické přílohy „14a. etapa Táboritská + uzavírka Lupáčova (6. 9.—8. 9.)“ a „14b. etapa Táboritská + Lupáčova (9. 9.—13.9.)“

Zhotovitel: Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 471 16 471, odpovědný pracovník: Ing. Mojský
Investor: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 145 08, IČ: 274 0 3505, odpovědný pracovník: p. Erben


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie