Upozornění na plánovoanou uzavírku komunikace Jana Želivského v úseku Ohrada—Olšanská (směr od Ohrady) od 26. 9. do 4. 10. 2020

Podle informací z MHMP je v termínu 26. 9.—4. 10. 2020 plánována výměna povrchu komunikace Jana Želivského v úseku Ohrada—Olšanská (směr od Ohrady) za „tichý asfalt“. Vzhledem k šířkovému uspořádání komunikace budou práce probíhat za úplné uzávěry. Důvodem je podle MHMP urgence místních obyvatel na odstraňování staré hlukové zátěže z provozu na pozemních komunikacích. Termín akce byl stanoven, aby byly využity dny pracovního klidu 26. 9.—28. 9. se sníženou dopravní intenzitou.