Upozornění na opravu povrchu vozovky komunikace Jana Želivského v úseku Jeseniova – Basilejské nám.

Upozorňujeme na dopravní omezení – uzavírku jednoho jízdního pruhu ve směru od Ohrady k ulici Olšanská – v souvislosti s frézováním a pokládkou nové živice na komunikaci Jana Želivského (místní komunikace I. třídy ve správě ODA MHMP /nikoliv MČ Praha 3/) v úseku Jeseniova – Basilejské náměstí v termínu 29.10.2018 – 11.11.2018. V daném úseku bude provoz vozidel zachován pouze jedním jízdním pruhem (viz grafické přílohy).

Galerie