Upozornění na krátkodobou – víkendovou – uzavírky komunikací v souvislosti s opravou tramvajové trati v ulicích Táboritská a Seifertova od soboty 23. 11. 2019 (cca 4:30 h) do pondělí 25. 11. 2019 (cca 00:30 h)  

Upozorňujene na víkendovou uzavírku a dopravní omezení na následujících komunikacích:

 • 1)    částečná uzavírka komunikací Seifertova a Táboritská v úseku Sladkovského nám. – Kubelíkova (uzavírka pouze v uvedeném směru)  
  • provoz umožněn pouze jednosměrně a to ve směru do centra (od Olšanského náměstí k Bulharu)
  • ve směru z centra je objízdná trasa vedena po komunikacích Seifertova - Sladkovského nám. - Čajkovského - Kubelíkova - Táboritská - Olšanské náměstí
  • termín: 23.11.2019 (04:30 h) – 25.11.2019 (00:30 h) - viz grafické přílohy č. 6, 6a, 6b, 6c  
 • 2)    částečná uzavírka komunikace Čajkovského v úseku Bořivojova – Seifertova (uzavírka pouze v uvedeném směru)  
  • termín: 23.11.2019 (04:30 h) – 25.11.2019 (00:30 h) - viz grafické přílohy č. 6, 6a
  • provoz umožněn pouze jednosměrně a to ve směru od komunikace Seifertova směr Bořivojova a Kubelíkova
 • 3)    úplná uzavírka komunikace Lipanská v prostoru křižovatky s komunikacemi Seifertova a Táboritská  
  • termín: 23.11.2019 (06:00 h) – 24.11.2019 (06:00 h) - viz grafická příloha č. 6  
  • příjezd do Lipanské dočasně umožněn z komunikace Bořivojova (komunikace po dobu uzavírky zobousměrněna)
  • ve směru z centra je příjezd do Lipanské po komunikacích Seifertova - Sladkovského nám. - Čajkovského - Bořivojova - Lipanská
 • 4)    z důvodu zavedení náhradní autobusové dopravy (NAD) jsou pro zajištění průjezdu autobusů a zřízení dočasných zastávek vyparkovány části komunikací na trasách těchto linek; jedná se o komunikace Seifertova, Táboritská, Sladkovského nám., Čajkovského, Bořivojova, Kubelíkova, Ondříčkova, Žižkovo nám., Olšanská a Basilejské nám.
  • Linka NAD č. X9 bude provozována v trase (dle zastávek): Nákladové nádraží Žižkov – Olšanská – Olšanské náměstí – Lipanská – Husinecká – Hlavní nádraží – Dlážděná – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží – Husinecká – Lipanská (zastávka zřízena u kostela Sv. Prokopa!) – Olšanské náměstí – Olšanská – Nákladové nádraží Žižkov.
  • Autobusová linky č. 124 bude provozována v trase Zelený pruh – Bělocerkevská – Flora – Olšanské náměstí (ve směru Zelený pruh zastavuje v zastávce Želivského ve Votické ulici). Ve směru Olšanské náměstí je linka vedena přes zastávky Zelený pruh – Bělocerkevská – Vlašimská – Orionka – Flora – Olšanské náměstí, ve směru Zelený pruh je linka vedena přes zastávky Olšanské náměstí – Olšanské náměstí (v Jičínské ulici) – Flora – Želivského (ve Votické ulici) – Bělocerkevská – Zelený pruh.

Více na webových stránkách dopravního podniku

Zhotovitel + investor:
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9, IČ: 000 05 886

Galerie