Upozornění na krátkodobou (víkendovou) uzavírku severního chodníku a vozovky ve směru do centra na komunikaci Vinohradská u OC Atrium Flora

Upozorňujeme na dopravní omezení – úplnou uzavírku komunikace Vinohradská v úseku Hradecká – Jičínská (pouze v uvedeném směru) včetně severního chodníku (tj. chodníku na straně u Olšanských hřbitovů) z důvodu jeřábových prací – výměny chladící věže OC Atrium Flora – viz grafická příloha. Uzavírka je Odborem dopravních agend MHMP povolena v termínu od 19 h dne 07.06.2019 do 20 h dne 09.06.2019. K uzavírce chodníku dochází z bezpečnostních (preventivních) důvodů.  

Z výše uvedených důvodů bude uzavřen přechod pro chodce od OC Atrium Flora (a od hřbitovů) na nástupní ostrůvek TRAM „Flora“. Přístup na zastávku ve směru do centra bude možný pouze podchodem z vestibulu metra nebo po obchozí trase po přechodech pro chodce. Návštěvníci západní části hřbitova musí pro přepravu MHD použít zastávku „Olšanské hřbitovy“.

Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu je vedena po komunikacích Vinohradská - Jana Želivského – Olšanská – Jičínská – Vinohradská.

Poznámka: stejná uzavírka byla realizována již v termínu 23. – 25.11.2018.

Galerie