Upozornění na krátkodobou úplnou uzavírku části komunikace Laubova u objektu 1626/3

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na krátkodobou úplnou uzavírku komunikace Laubova dne 14.12.2019 v období 09:00 – 14:00 h z důvodu stavebních prací – umístění a práce jeřábu + manipulačního prostoru – před a proti objektu Laubova 1626/3.

Po dobu úplné uzavírky budou komunikace nám. Jiřího z Poděbrad (v úseku Milešovská – Laubova) a Laubova zobousměrněny, sledujte prosím pozorně přechodné dopravní značení!

Galerie