Upozornění na krátkodobé úplné uzavírky části komunikace Laubova u objektu 1626/3

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na krátkodobé úplné uzavírky komunikace Laubova z důvodu stavebních prací – umístění a práce jeřábu a beton pumpy + manipulačního prostoru – před a proti objektu Laubova 1626/3.

Uzavírky budou probíhat v následujících termínech:                        

  1. sobota 26.10.2019 v období 09:00–14:00 h
  2. sobota 09.11.2019 v období 14:00–18:00 h
  3. pondělí 11.11.2019 v období 09:00–18:00 h

Do konce roku 2019 se předpokládají ještě další 2 uzavírky (termín zatím není znám).

Po dobu úplné uzavírky budou komunikace nám. Jiřího z Poděbrad (v úseku Milešovská – Laubova) a Laubova zobousměrněny, sledujte prosím pozorně přechodné dopravní značení!

Galerie