Upozornění na krátkodobé dopravní omezení včetně uzavírky v prostoru křižovatky komunikací Laubova x Ondříčkova x Blodkova

uzavírka_ondříčkova - duben 2019Upozorňujeme na dopravní omezení v prostoru křižovatky komunikací Laubova x Ondříčkova x Blodkova v souvislosti s frézováním a pokládkou nové asfaltové vrstvy v prostoru této křižovatky:

  • v sobotu dne 13.04.2019 (VII. etapa) dojde k frézování vozovky (při zachování provozu)    
  • v pondělí dne 15.04.2019 (VIII. etapa) dojde k pokládce nové asfaltové vrstvy vozovky a z tohoto důvodu bude úplná uzavírka komunikací Ondříčkova, Laubova a Blodkova v prostoru křižovatky těchto komunikací

(objízdná trasa ve směru Slavíkova – Olšanské náměstí je vedena po komunikacích Slavíkova – Kubelíkova – Bořivojova – Ondříčkova, v opačném směru po komunikacích Ondříčkova – Fibichova – Křížkovského – Slavíkova)

Upozornění: v období od odfrézování vozovky do uzavírky křižovatky bude provoz na vozovce zachován po odfrézované části komunikace!

Investor akce:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 03147286

Zhotovitel:
IPPOS BOHEMIA s.r.o., Malobřevnovská 911/16, PSČ 16900 Praha 6, IČ: 26157284, odpovědný pracovník: pan Wieslaw Wolak

Související dokumenty