Upozornění na dopravní omezení vyvolané opravou a rekonstrukcí plynovodního řadu v ulicích Příběnická, Bořivojovova a Víta Nejedlého

  1. Krátkodobá úplná uzavírka komunikace Příběnická (na nároží ulic Seifertova a Příběnická) u objektu 32/2 v termínu 4.– 10.8.2018  
  2. Dopravní omezení vč. nutného vyparkování na komunikacích Bořivojova (v úseku U Rajské zahrady – Lipanská), Víta Nejedlého (v úseku Kubelíkova – Vlkova) a částečně i na komunikacích Chvalova, Lipanská, Čajkovského, Krásova, Ježkova a U Rajské zahrady – dle jednotlivých termínů viz tabulka níže   

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení vyvolané opravou plynovodu na komunikaci Příběnická (na nároží ulic Seifertova a Příběnická) a pokračující rekonstrukcí plynovodního řadu vč. přípojek na komunikacích Bořivojova (v úseku U Rajské zahrady – Lipanská /po jednotlivých úsecích/) a Víta Nejedlého (v úseku Kubelíkova – Vlkova).   

  1. Stavební a výkopové práce ve vozovce komunikace Příběnická 32/2 budou prováděny při úplné uzavírce vozovky na nároží ulic Seifertova a Příběnická v termínu 4. – 10. 8.2018. S ohledem na šířkové parametry komunikace Příběnická budou na této komunikaci vytvořeny tzv. výhybny pro umožnění obousměrného provozu. Příjezd do ulice Příběnická bude umožněn přechodným dopravním značením z ulice Řehořova ve směru od ulice Seifertova. Výjezd z vnitrobloku objektu Seifertova 32/1 bude možný po části zobousměrné vozovky Seifertova a dále vlevo do ulice Řehořova.
  2.  Stavební a výkopové práce na komunikaci Bořivojova a částečně i na okolních komunikacích budou pokračovat dalšími úseky (etapami) v následujících úsecích a termínech:
Č. úseku úsek komunikace s dopravním omezením  termín
1. Bořivojova č.or. 98 + 74 – 48, Chvalova 13, Lipanská 2, Čajkovského 31 – 33     30.07. – 29.08.2018
2. Bořivojova č.or. 98 – 72, Krásova 11–15, Víta Nejedlého 9–11 30.08. – 26.09.2018
3. Bořivojova č.or. 108 – 98, Ježkova 16–12 27.09. – 10.10.2018
4. Bořivojova č.or. 122 – 108 + 98, U Rajské zahrady proti vyústění ul. Bořivojova 19.10. – 31.10.2018
5. Víta Nejedlého v úseku Bořivojova – Vlkova 09.10. – 17.10.2018
6. Víta Nejedlého v úseku Bořivojova – Kubelíkova 12.10. – 23.10.2018

Po dobu těchto prací se bude jednat o částečné omezení dopravy představující zejména nutnost vyparkování vozidel v předmětných úsecích vyznačených příslušným přechodným dopravním značením – B 28 + E 13 a IP 12 + 2x E 13 – vymezující úseky se zákazem zastavení s výjimkou vozidel stavby.

Zhotovitel:  Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 471 16 471, odpovědný pracovník: p. Hegenbart, tel.: 725 851 779
Investor:  Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 274 03 505, odpovědný pracovník: p. Erben, p. Hyneš