Upozornění na dopravní omezení v ulici Jana Želivského v úseku Olšanská — U Nákladového nádraží (pouze v uvedeném směru) — prodloužení délky úseku uzavřené části vozovky v termínu od 25. 1. 2021 do 31. 5. 2021

Upozorňujeme na rozšíření rozsahu dopravního omezení na vozovce komunikace Jana Želivského v úseku Olšanská – U nákladového nádraží (v uvedeném směru) v souvislosti s opravou kanalizace. Provoz vozidel bude nadále převeden na tramvajové těleso – viz grafická příloha opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správní úřadem, tj. Odborem pozemních komunikací a drah MHMP. Termín trvání této etapy je od 25. 01. 2021 do 31. 5. 2021. Vzhledem k prodloužení délky úseku pojížděného tramvajového tělesa nebude umožněno odbočení vlevo do ulice U Nákladového nádraží v prostoru křižovatky, bude ale možnost otáčení přes tramvajové těleso (!) na úrovní vchodu / vjezdu do areálu hřbitovů zpět a pak odbočení vpravo do ulice U Nákladového nádraží.


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie