Upozornění na dopravní omezení v Bořivojově ulici

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova v souvislosti s prováděním výkopových prací (obnova vodovodu a rekonstrukce kanalizace):

V termínu 24. 6. 2019 – 26. 8. 2019 budou prováděny výkopové práce a s tím bude omezeno (resp. dočasně zrušeno) parkování na pozemní komunikaci Bořivojova v úsecích:

  1. Lipanská – Kubelíkova, před objekty 1059/46 - 622/34   
  2. Krásova – Víta Nejedlého, před objekty 695/87 – 831/75 a 506/82 - 704/96

Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v uvedených úsecích /označených čísly úseků 1) P3-0382 a 2) P3-0367/ v ulici Bořivojova.

Pozn.: Průjezd po komunikaci Bořivojova a přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován.

Investor akce:
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112
Zhotovitel:
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller

Galerie