Upozornění na dopravní omezení na pozemních komunikacích Slezská, Kolínská, Libická a Perunova z důvodu výkopů pro optické kabely

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemních komunikacích Slezská, Kolínská, Libická a Perunova, Praha 3 v souvislosti s prováděním výkopových prací a obnovou povrchů, dle jednotlivých etap viz níže:

1. etapa

ulice:
 1. Slezská 1344/67—1918/85
 2. Kolínská 1718/11
 3. Libická 1990/11                                                            (viz grafická příloha 2 A)
v úseku:
 1. Perunova—Boleslavská
 2. Vinohradská—Slezská
 3. Vinohradská—Slezská
termín: 6. 4.—12. 4. 2021

2. etapa

ulice:
 1. Slezská 981/57—1109/59 a 1918/8531736/99
 2. Perunova 981/11                                                          (viz grafická příloha 2 B, 2 C)
v úseku:
 1. Řipská—Perunova a Libická—Jičínská
 2. Vinohradská3Slezská
termín: 13. 4.—24. 4. 2021

3. etapa

 

ulice: Slezská 1736/99—2130/107                                                     (viz grafická příloha 2 D)
v úseku: Čáslavská—Chrudimská
termín: 25. 4.—1. 5. 2021
 • Pozn.:  Průjezd po komunikacích zůstane zachován.
 • Přístupy a vjezdy do přilehlých objektů nebudou dotčeny.

Zhotovitel: SITEL, spol. s r.o., Praha  4, Baarova  957/15, PSČ 14000, IČ: 447 97 320, odpovědný pracovník: p. Jan Voříšek

Investor akce: České radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 247 38 875, odpovědný pracovník: p. Daniel Rameš

Galerie