Upozornění na dopravní omezení na pozemních komunikacích Seifertova, Krásova a Přibyslavská, z důvodu provádění výkopových prací v rámci obnovy SSZ Seifertova—Krásova

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemních komunikacích Seifertova, Krásova a Přibyslavská v souvislosti s prováděním výkopových prací v rámci obnovy Světelného signalizačního zařízení (SSZ) Seifertova—Krásova. V rozsazích a termínech, viz níže:

1.      etapa – Seifertova, Krásova a Přibyslavská (grafická příloha 2 a, b)

ulice: Křižovatka Seifertova—Krásova a Přibyslavská — chodník + vozovka                        
termín: 23.07.2020—04.08.2020
  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseků P3-0357,  P3-0106,  P3-0104 a P3-0377
    • Průjezd po komunikacích a přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován.

1.      etapa (fáze „ukolejnění“) — Seifertova proti 447/53 — (grafická příloha 2 e)

ulice:

Seifertova proti 447/53 — vozovka

v úseku Křižovatka Seifertova—Krásova
termín: 01.08.2020—04.08.2020
  • nebude možné využít chodník ani stávající koridor pro pěší, proti objektům Seifertova 559/51 a 447/53.

2.      etapa – Seifertova, Krásova a Přibyslavská (grafická příloha 2 c, d)

ulice: Křižovatka Seifertova—Krásova a Přibyslavská — chodník + vozovka
termín: 05.08.2020—27.08.2020
  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseků P3-0357,  P3-0106,  P3-0104 a P3-0377
    • Průjezd po komunikacích a přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován.
Pozn.:  V rámci realizace obnovy SSZ Seifertova – Krásova (1. i 2. etapa) nebude stávající SSZ v provozu!
V rámci realizace 1. etapy (fáze „ukolejnění“), bude zrušen stávající koridor pro pěší, proti objektům Seifertova 559/51 a 447/53, po ukončení této fáze a před začátkem 2. etapy bude tento koridor pro pěší znovu obnoven !!! (grafická příloha 2 e)

Zhotovitel: SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Pod višňovkou 1661/37, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 256 80 595, odpovědný pracovník: paní Zuzana Hurníková

Investor akce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286, odpovědný pracovník: pan Ing. Bohumil Šimek


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie