Upozornění na dopravní omezení na pozemních komunikacích Jeseniova a Koldínova vč. úplné uzavírky obou komunikací, z důvodu výstavby stavebního zpomalovacího prahu

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemních komunikacích Jeseniova a Koldínova v souvislosti s prováděním výstavby stavebního zpomalovacího prahu. V souvislosti s tím dojde k úplné uzavírce komunikací Jeseniova a Koldínova, viz níže:

1) Komunikace Jeseniova (vč. úplné uzavírky v úseku křiž. komunikací Jeseniova x Koldínova):

úplná uzavírka v úseku křiž. komunikací Jeseniova x Koldínova

ulice:   Jeseniova - před a proti 1522/53 - 1151/55 (grafická příloha 2 a)
termín:    27.06.2020 – 30.07.2020
  • Objízdná trasa: směr jízdy Rokycanova → V kapslovně a Na Parukářce: Rokycanova - Koněvova – Hájkova – Roháčova – nám. Barikád – Žerotínova – Domažlická – Jeseniova (grafická příloha 2 b)
  • nebude možné využít část vyhrazených parkovacích stání v zóně placeného stání v úseku P3-0203 v ulici Jeseniova před a proti objektům 1522/53 - 1151/55.

2) Komunikace Koldínova (vč. úplné uzavírky v úseku křiž. komunikací Koldínova x Jeseniova):

úplná uzavírka v úseku křiž. komunikací Koldínova x Jeseniova

ulice:  Koldínova před a proti 1522/1 (grafická příloha 2 a)
termín:  27.06.2020 – 30.07.2020
  • Objízdná trasa: směr jízdy Koldínova → Jeseniova: Koldínova - Žerotínova – Domažlická – Jeseniova (grafická příloha 2 b)
  • nebude možné využít část vyhrazených parkovacích stání v zóně placeného stání v úseku P3-0197 v ulici Koldínova před a proti objektu 1522/1.

Pozn.:  !!!  V souvislosti s nařízenou objízdnou trasou dojde ke změně směru jízdy na komunikaci Domažlická, v úseku Žerotínova – Jeseniova !!!

Přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován

Zhotovitel: DAP. a.s., Praha 2, Sarajevská 1498/17, PSČ 12000, IČ: 265 08 583, odpovědný pracovník: David Malinovský
Investor akce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286, odpovědný pracovník: Peter Urbánek

Galerie