Upozornění na dopravní omezení na pozemních komunikacích Hradecká, Praha 3 a Šrobárova, Praha 3 a 10, vč. úplné uzavírky obou komunikací, z důvodu zvýšení nivelity křižovatky Šrobárova x Hradecká

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemních komunikacích Hradecká, Praha 3 a Šrobárova, Praha 3 a 10, v souvislosti s prováděním výkopových prací z důvodu zvýšení nivelity křižovatky Šrobárova x Hradecká. V souvislosti s tím dojde k úplné uzavírce komunikací Hradecká a Šrobárova, viz níže:

1. etapa:

1)      Komunikace Hradecká (v úseku Slezská—Šrobárova):

ulice: Hradecká — před a proti 2182/2 (grafická příloha 2 a)
termín: 30.07.2020 — 19.08.2020
 • nebude možné využít část vyhrazených parkovacích stání v zóně placeného stání.

2)      Komunikace Šrobárova (v úseku Bratří Čapků—Písecká):

ulice: Šrobárova 1868/12—1870/16 (grafická příloha 2 a)
termín: 30.07.2020—19.08.2020
 • nebude možné využít část vyhrazených parkovacích stání v zóně placeného stání.

2. etapa:

Komunikace Šrobárova (vč. úplné uzavírky v úseku Korunní—Písecká):
úplná uzavírka v místě křiž. komunikací Hradecká x Šrobárova

ulice: Šrobárova 1868/12—1869/14 (grafická příloha 2 b)
termín: 19.08.2020—13.09.2020
 • Objízdná trasa: směr jízdy Korunní  → Šrobárova:  Korunní - Jičínská - Vinohradská - Hradecká - Šrobárova
 • nebude možné využít část vyhrazených parkovacích stání v zóně placeného stání.

3. etapa:

1)      Komunikace Hradecká (vč. úplné uzavírky v úseku Slezská—Šrobárova):
úplná uzavírka v místě křiž. komunikací Hradecká x Šrobárova

ulice: Hradecká 2182/2 (grafická příloha 2 c)
termín: 13.09.2020—07.10.2020
 • nebude možné využít část vyhrazených parkovacích stání v zóně placeného stání.

2)      Komunikace Šrobárova (vč. úplné uzavírky v úseku Korunní - Písecká):
úplná uzavírka v místě křiž. komunikací Hradecká x Šrobárova

ulice: Šrobárova 1868/12—1869/14 (grafická příloha 2 c)
termín: 13.09.2020—07.10.2020
 • Objízdná trasa:
  • směr jízdy Korunní → Šrobárova:  Korunní - Jičínská - Vinohradská - nám. Jiřího z Lobkovic - Šrobárova
  • směr jízdy Korunní → Písecká:  Korunní - Jičínská - Vinohradská - nám. Jiřího z Lobkovic - Šrobárova - Písecká
  • směr jízdy Vinohradská → Hradecká:  Vinohradská - nám. Jiřího z Lobkovic - Slezská - Hradecká
 • nebude možné využít část vyhrazených parkovacích stání v zóně placeného stání.

Pozn.:  

 • V souvislosti s úplnou uzavírkou komunikace Šrobárova (v prostoru křižovatky s komunikací Hradecká) dojde během 2. etapy (v termínu 19.08.2020—13.09.2020) a 3. etapy (v termínu 13.09.2020—07.10.2020) k zavedení obousměrného provozu na komunikaci Šrobárova v úseku Korunní3Hradecká!
 • V souvislosti s úplnou uzavírkou komunikace Šrobárova (v prostoru křižovatky s komunikací Hradecká) dojde během 3. etapy (v termínu 13.09.2020 – 07.10.2020) k zavedení obousměrného provozu na komunikaci Šrobárova také v úseku Hradecká—nám. Jiřího z Lobkovic!

 • V souvislosti s úplnou uzavírkou komunikace Hradecká (v prostoru křižovatky s komunikací Šrobárova) dojde během 3. etapy (v termínu 13.09.2020—07.10.2020) k zavedení obousměrného provozu na komunikaci Hradecká také v úseku Slezská - Šrobárova!

V souvislosti s nařízenou objízdnou trasou dojde během 3. etapy (v termínu 13.09.2020—07.10.2020) ke změně směru jízdy na komunikaci Hradecká, v úseku Slezská—Vinohradská!
 • Přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován

Zhotovitel: 360 real facilities, s. r. o., Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 056 31 661, odpovědný pracovník: pan Vlastimil Bechyně

Investor akce: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286, odpovědný pracovník: Peter Urbánek


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie