Upozornění na dopravní omezení na pozemních komunikacích Bořivojova a Jagellonská z důvodu rekonstrukce kanalizace

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemních komunikacích Bořivojova a Jagellonská v souvislosti s prováděním výkopových prací a obnovou povrchů, dle jednotlivých etap viz níže:

1. etapa

ulice: Bořivojova před a proti 2426/7—2425/9 — chodník + vozovka          (viz grafická příloha 2A)
v úseku: Jagellonská—Žižkovo nám.
termín: 12. 4.—25. 4. 2021

2. etapa

 

ulice: Bořivojova před a proti 2433/1—2431/5 — chodník + vozovka          (viz grafická příloha 2B)
v úseku: Lucemburská - Jagellonská
termín: 26. 4. 2021—20. 6. 2021

 

  • Pozn.:  V rámci realizace 2. etapy a s tím spojených prací v prostoru křižovatky Jagellonská x Bořivojova, dojde k částečné uzavírce komunikace Jagellonská 1643/16 – 1645/30, Praha 3, v úseku Velehradská – Radhošťská, v celém úseku ve směru jízdy Radhošťská! (viz grafická příloha 2B)
  • Objízdná trasa bude stanovena pro směr jízdy Velehradská → Jagellonská (směr jízdy Radhošťská): Velehradská – Lucemburská – Baranova – Křišťanova – Radhošťská – Jagellonská
  • Průjezd po komunikaci Bořivojova zůstane zachován.
  • Přístupy a vjezdy do přilehlých objektů nebudou dotčeny.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller

Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: p. Marek Brodík

Galerie