Upozornění na dopravní omezení na pozemní komunikaci Seifertova a Řehořova

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Seifertova a Řehořova v souvislosti s prováděním výkopových prací (pokládka optických kabelů):

V termínu 9. 9. 2019 – 23. 10. 2019 budou prováděny výkopové práce a s tím bude omezeno (resp. dočasně zrušeno) parkování na pozemních komunikacích Seifertova a Řehořova v úsecích a termínech dle přiložené grafické přílohy.

Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v uvedených úsecích.

Pozn.: Průjezd po komunikaci Seifertova a Řehořova a přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován.

Investor akce:
UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, PSČ 14000, IČ: 005 62 262

Zhotovitel:
SUPTel a.s., Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČ: 252 29 397

Galerie