Upozornění na dopravní omezení na pozemní komunikaci Radhošťská vč. úplné uzavírky, z důvodu obnovy vodovodního řadu

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Radhošťská z důvodu provádění výkopových prací při obnově vodovodního řadu. V souvislosti s tím dojde k úplné uzavírce komunikace Radhošťská viz níže:

4. etapa – úplná uzavírka v úseku Přemyslovská - Vinohradská

ulice:

Radhošťská 2004/5 – 2278/1  (grafická příloha)

termín: 01.11.2020 – 13.12.2020
  • Objízdná trasa: směr jízdy Radhošťská  → Vinohradská: Radhošťská – Přemyslovská - Baranova – Vinohradská
  • Nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0441 v ulici Radhošťská před a proti objektům 2004/5 – 2278/1.
  • Pozn.: přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován

Zhotovitel: STAMET, s. r. o., Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 485 89 829, odpovědný pracovník: Ing. Miroslav Kořán
Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: Ing. Karel Horner


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie