Upozornění na dopravní omezení na pozemní komunikaci Radhošťská vč. úplné uzavírky, v úsecích a termínech dle jednotlivých etap, z důvodu obnovy vodovodního řadu

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Radhošťská v souvislosti s prováděním výkopových prací při obnově vodovodu. V souvislosti s tím dojde k úplným uzavírkám komunikace Radhošťská, v úsecích a termínech dle jednotlivých etap viz níže:

 
1. etapa – úplná uzavírka v úseku Křišťanova - Jagellonská

 • ulice:                   Radhošťská 1545/26 – 1623/20  (grafická příloha 2 a,b)
 • termín:                25. 5. 2020 — 12. 7. 2020
 • Objízdná trasa: směr jízdy Ondříčkova  → Vinohradská: Ondříčkova - Velehradská - Jagellonská - Radhošťská - Vinohradská
 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0442 v ulici Radhošťská před a proti objektům 1545/26 – 1623/20.

2. etapa – úplná uzavírka v úseku Jagellonská - Lucemburská

 • ulice:                   Radhošťská 1623/20 — 1599/16 (grafická příloha 2 c,d)
 • termín:                13. 7. 2020 — 30. 8. 2020
 • Objízdná trasa: směr jízdy Ondříčkova  → Vinohradská: Ondříčkova - Žižkovo nám. - Radhošťská - Jagellonská - Velehradská - Lucemburská - Radhošťská - Vinohradská
 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0442 v ulici Radhošťská před a proti objektům 1623/20 – 1599/16.

3. etapa – úplná uzavírka v úseku Lucemburská - Přemyslovská

 • ulice:                   Radhošťská 2016/11 — 2018/7 (grafická příloha 2 e,f)
 • termín:                31. 8. 2020 — 31. 10 .2020
 • Objízdná trasa: směr jízdy Ondříčkova  → Vinohradská: Ondříčkova - Žižkovo nám. - Radhošťská - Lucemburská - Velehradská - Přemyslovská - Radhošťská - Vinohradská
 • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0442 v ulici Radhošťská před a proti objektům 2016/11 – 2018/7.

Pozn.: přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován

 • Zhotovitel: STAMET, s. r. o., Erbenova 237/11, Košíře, 150 00 Praha 5, IČ: 485 89 829, odpovědný pracovník: Ing. Miroslav Kořán
 • Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: Ing. Karel Horner

Galerie