Upozornění na dopravní omezení na pozemní komunikaci Milešovská z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí (rekonstrukce vodovodního řadu)

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Milešovská v souvislosti s prováděním výkopových prací a obnovou povrchů, viz níže:

Milešovská před a proti 846/1 – 1766/7  (grafická příloha 2)

ulice:  Milešovská před a proti 846/1 – 1766/7  – chodník + vozovka     
v úseku: nám. Jiřího z Poděbrad - Jagellonská
termín: 01.07.2020 – 21.10.2020
  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v úseku P3-0451 v ulici Milešovská před a proti objektům 846/1 – 1766/7.

Pozn.:  Průjezd po komunikaci Milešovská a všechny vstupy a vjezdy do jednotlivých objektů zůstanou zachovány.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller
Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: p. Marek Brodík

Galerie