Upozornění na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí (rekonstrukce vodovodního řadu a kanalizace)

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova v souvislosti s prováděním výkopových prací a obnovou povrchů, viz níže:

1.      etapa – Bořivojova před a proti 1094/39 – 503/25 (grafická příloha 2 a)

ulice: Bořivojova před a proti 1094/39 – 503/25 – chodník + vozovka
v úseku: Kubelíkova - Ondříčkova
termín: 01.07.2020 — 19.08.2020
  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v úseku P3-0382 v ulici Bořivojova před a proti objektům 1094/39 – 503/25.

2.      etapa – Bořivojova před a proti 1094/39 – 503/25 (grafická příloha 2 b)

ulice:

Bořivojova před a proti 1094/39 – 503/25 – vozovka + chodník

v úseku: Kubelíkova - Ondříčkova
termín:

20.08.2020 — 21.10.2020

  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0382 v ulici Bořivojova před a proti objektům 1094/39 – 503/25.

Pozn.:  !!! V rámci realizace 2. etapy, nebude možné ve křižovatce Bořivojova x Ondříčkova při výjezdu z komunikace Bořivojova (severní i jižní větev) odbočit vlevo, z tohoto důvodu bude pro odbočení vlevo, pro jižní větev nařízena objížďka po komunikacích Křišťanova – Radhošťská – Jagellonská – Milešovská – Ondříčkova !!! (grafická příloha 2 c)

Průjezd po komunikaci Bořivojova a přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller
Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: p. Marek Brodík

Galerie