Upozornění na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí (rekonstrukce kanalizace)

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova v souvislosti s prováděním výkopových prací a obnovou povrchů, viz níže:

ulice: Bořivojova  2426/7 – 2420/19 – chodník + vozovka          (viz grafická příloha)      
v úseku:  Jagellonská - Ondříčkova
termín: 25. 1. 2021 – 15. 3. 2021
  • Pozn.:  Průjezd po komunikaci Bořivojova a všechny vstupy a vjezdy do jednotlivých objektů zůstanou zachovány.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller
Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: p. Marek Brodík


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie