Upozornění na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí  

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova v souvislosti s prováděním výkopových prací a obnovou povrchů:

Výkopové práce a obnova povrchů bude probíhat v následujících částech (viz grafická příloha):

1. Bořivojova 694/108 — 754/98

  • ulice:                   694/108 — 754/98 — chodník + vozovka                         
  • v úseku:              Ježkova—Krásova
  • termín:                22. 5. 2020—19. 7. 2020
  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v úseku P3-0364 v ulici Bořivojova před a proti objektům 694/108 — 754/98.

2. Bořivojova 1049/57 — 1216/53

  • ulice:                   Bořivojova 1049/57 — 1216/53 — vozovka + chodník
  • v úseku:              Čajkovského—Lipanská
  • termín:               29. 5. 2020—19. 7. 2020
  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0382 v ulici Bořivojova před a proti objektům 1049/57 — 1216/53.

Pozn.: Průjezd po komunikaci Bořivojova a přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller
Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: p. Marek Brodík

Galerie