Upozornění na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova v souvislosti s prováděním výkopových prací a obnovou povrchů:

Výkopové práce a obnova povrchů bude probíhat v následujících částech (viz grafická příloha):

1. Část – Bořivojova 692/122 – 694/108

ulice:                    Bořivojova 692/122 – 694/108 – chodník + vozovka                      
v úseku:               U Rajské zahrady - Ježkova
termín:                30.03.2020 – 25.05.2020

  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v úseku P3-0364 v ulici Bořivojova před a proti objektům 692/122 – 694/108.

2. Část – Bořivojova 1577/67 – 390/59

ulice:                   Bořivojova 1577/67 – 390/59 – vozovka + chodník
v úseku:              Chvalova - Čajkovského
termín:               30.03.2020 – 18.05.2020

  • nebude možné využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v části úseku P3-0367 v ulici Bořivojova před a proti objektům 1577/67 – 390/59.

Pozn.: Průjezd po komunikaci Bořivojova a přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován.

 

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller

Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: p. Marek Brodík

 

Galerie