Upozornění na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemní komunikaci Bořivojova v souvislosti s prováděním navazujících výkopových prací (rekonstrukce kanalizace):

 

V termínu 16. 09. 2019 – 30. 10. 2019 budou prováděny výkopové práce a s tím bude omezeno (resp. dočasně zrušeno) parkování na pozemní komunikaci Bořivojova v úsecích:

 

  • 1) Chvalova – Víta Nejedlého, před objekty 768/70 742/78  
  • 2) Lipanská – Kubelíkova, před objekty 622/34 - 1081/40  

 

Z tohoto důvodu nebude možné ve výše uvedeném termínu využít vyhrazená parkovací stání v zóně placeného stání v uvedených úsecích /označených čísly úseků P3-0382 a P3-0367/ v ulici Bořivojova.

 

Pozn.: Průjezd po komunikaci Bořivojova a přístup do jednotlivých objektů zůstane zachován.

 

Investor akce: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: p. Svatobor Saller

Galerie