Upozornění na dopravní omezení na komunikacích Slezská a Chrudimská včetně úplné uzavírky Slezské v úseku Hradecká – Jičínská (20. 1.— 19. 2. 2021) a Chrudimská (20. 2. — 21. 4. 2021 v rámci obnovy vodovodního řadu

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení na komunikacích Slezská a Chrudimská včetně úplné uzavírky komunikace Slezská (v úseku Hradecká – Jičínská) a Chrudimská (viz grafická příloha) v rámci obnovy vodovodního řadu v termínech níže:

  1. V termínu 20.01.2021 – 19.02.2021 uzavírka na komunikaci Chrudimská 2170/1 a na komunikaci Slezská 2170/111 – 2526/113 (v úseku  Hradecká – Jičínská) viz graf. příloha 2a a 2b
  2. V termínu 20.02.2021 – 21.04.2021 dopravní omezení na komunikaci Chrudimská 1575/6 – 1418/2 viz graf. příloha 2c a 2d

Pozn.: Všechny vstupy a vjezdy do přilehlých objektů zůstanou zachovány.

zhotovitel: PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČ: 411 94 861, odpovědný pracovník: pan Ježek
investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: Ing. Eliáš


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie