Upozornění na dopravní omezení na komunikacích Řehořova, Siwiecova a Zelenky-Hajského vč. úplné uzavírky komunikací Řehořova a Siwiecova v sobotu 21. 09. 2019 z důvodu konání společenské akce „Zažít město jinak“

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemních komunikacích Řehořova, Siwiecova a Zelenky-Hajského z důvodu konání celopražské společenské akce „Zažít město jinak 2019“, které proběhne v sobotu 21. 09. 2019 (od 08:00 h do 22:00 h).  V souvislosti s tím dojde k úplné uzavírce komunikací:

1) Řehořova (uzavřený úsek: od objektu 1004/32 ke křižovatce s ulicí Orebitská)

S ohledem na charakter komunikace (resp. technické uspořádání napojení na komunikaci Seifertova), se nenařizuje žádná objízdná trasa. Vozidlům Integrovaného záchranného systému bude vjezd a průjezd umožněn bez omezení, vozidlům rezidentů z ulic Řehořova a Příběnická bude umožněn v nezbytně nutné míře výjezd na komunikaci Orebitská směr Husitská.

2) Siwiecova (uzavřený úsek: od křižovatky s ulicí Seifertova k výjezdu od čerpací stanice pohonných hmot)

Objízdná trasa:

  • směr jízdy Seifertova → U Rajské zahrady: Seifertova - Italská - nám. Winstona Churchilla – U Rajské zahrady
  • směr jízdy U Rajské zahrady → Seifertova: U Rajské zahrady - nám. Winstona Churchilla - Seifertova

V souvislosti s konáním výše uvedené akce bude omezeno (resp. dočasně zrušeno) parkování na pozemních komunikacích:

  1. Řehořova v úseku Příběnická – Orebitská, před objekty 1004/32 až 1039/54 .  
  2. Siwiecova v úseku Seifertova – U Rajské zahrady, v celé délce komunikace.   
  3. Zelenky-Hajského v úseku Roháčova - Koněvova, před objekty 1497/16 až 1516/14.

Pořadatel:
Auto*Mat, z.s., Vodičkova 704/36, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 226 70 319, odpovědný pracovník: Mgr. Martin Šotola.

Galerie