Upozornění na dopravní omezení na komunikacích Koněvova, Šikmá, Na Vrcholu, U Kněžské louky a K Chmelnici vč. úplné uzavírky komunikace Šikmá

Upozorňujeme na dopravní omezení na pozemních komunikacích Koněvova, Šikmá, Na vrcholu, U kněžské louky a K Chmelnici v souvislosti s prováděním výkopových prací (NTL plynovod):

V termínu 2. 8. 2019 – 18. 9. 2019 budou prováděny výkopové práce a s tím bude omezeno (případně dočasně zrušeno) parkování na pozemní komunikaci:

 • 1) Koněvova v úsecích:
  • I.) U Kněžské louky – K Lučinám, v termínu: 02.08.2019 – 14.08.2019, před objekty 2153/227 – 2495/221   
  • II.) Na Jarově – K Lučinám, v termínu: 12.08.2019 – 21.08.2019, před objekty 2597/219 – 2597/215  
  • III.) Na Jarově – Šikmá, v termínu: 16.08.2019 – 28.08.2019, před objekty 2597/215 – 2427/205
  • IV.) křižovatka ulic Koněvova a Šikmá, v termínu: 30.08.2019 – 12.09.2018, před objekty 2427/205 – 2360/203
  • V.) Šikmá – Hraniční, v termínu: 09.09.2019 – 18.09.2019, před objekty 2360/203 - 2362/199  
 • 2) K Chmelnici v slepé části komunikace, v termínu: 02.08.2019 – 14.08.2019, před objekty 2492/3 – 2494/7
 • 3) Na Vrcholu v prostoru křižovatky ulic Koněvova a Na vrcholu, v termínu: 16.08.2019 – 28.08.2019, před objektem 2427/1
 • 4) Šikmá v úseku Koněvova – V Domově (grafická příloha 5), v termínu: 30.08.2019 – 12.09.2019, před objekty 2370/4 – 2372/8. V tomto termínu bude současně i úplná uzavírka komunikace Šikmá v úseku Koněvova – V Domově (objízdná trasa ve směru směr jízdy Koněvova → V Domově: Koněvova - Strážní - Na Balkáně - Pod Vrcholem – V Domově)

Z těchto důvodů nebude možné ve výše uvedených termínech a lokalitách využít část vyhrazených parkovacích stání v zóně placeného stání.

Investor:
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, IČ: 274 03 505

Zhotovitel:
Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 471 16 471, odpovědný pracovník: p. A. Hegenbart

Galerie