Upozornění na dopravní omezení na komunikaci U Památníku u objektu 1600/2 v termínu od 4. 5. do 17. 5. 2020 z důvodu provádění výkopových prací (přípojky IS)

Upozorňujeme na dopravní omezení na komunikaci U památníku v souvislosti s prováděním výkopových prací.

Investor: Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 601 62 694
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 000 14 915, odpovědný pracovník: Ing. Michal Mašek

Galerie