Upozornění na dopravní omezení na komunikaci U Nákladového nádraží v termínu od 24. 10. 2020 do 14. 11. 2020 z důvodu obnovy povrchů vozovky

Upozorňujeme na dopravní omezení na komunikaci U Nákladového nádraží v úseku od objektu 1949/2 ke křižovatce s komunikací K Červenému dvoru v termínu od soboty 24. 10. 2020 do soboty 14. 11. 2020 z důvodu obnovy povrchů vozovky. Po dobu stavebních prací bude komunikace zjednosměrněna ve směru od křižovatky s komunikací K Červenému dvoru k objektu U nákladového nádraží 1949/2.

Obnova povrchu vozovky bude prováděna po fázích tak, aby byl vždy zachován jízdní pruh v šíři min. 3,0 m. Příjezd k čerpací stanici PHM bude zajištěn s výjimkou frézování a pokládky nové vrstvy v prostoru vjezdu k areálu stanice.

Objízdná trasa je vedena následovně:

  • směr jízdy Jana Želivského → K Červenému dvoru (- U Nákladového nádraží): Jana Želivského - Basilejské nám. - Malešická - K Červenému dvoru (- U Nákladového nádraží)

Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 57 286, odpovědný pracovník: pan Milan Zach
Zhotovitel: Skanska, a.s., Křižíkova 34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 262 71 303, odpovědný pracovník: pan Josef Černý


mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie