Upozornění na dopravní omezení na komunikaci Olšanská v úseku Pitterova – Ke Kapslovně z důvodu stavebních úprav přístupů na zastávku TRAM „Olšanská“

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – částečnou uzavírku komunikace Olšanská v úseku Pitterova – Ke kapslovně z důvodu stavebních úprav přístupů – přechodů pro chodce a míst pro přecházení - na zastávku TRAM „Olšanská“.

Stavební práce budou prováděny ve dvou etapách:

  • I. etapa v termínu 11.06. – 24.06.2018 s částečnou uzavírkou jižního ramene komunikace Olšanská v úseku Pitterova – NN3286 (spojnice ulic Pitterova a Olšanská) vč. krátkodobých uzavírek vjezdu na účelovou komunikaci u objektu Olšanská čp. 2898. V této etapě bude provoz ve směru z centra převeden na severní rameno komunikace, kde bude po dobu této etapy obousměrný provoz. Upozorňujeme řidiče, že převedením provozu na severní rameno komunikace Olšanská se 2x kříží tramvajová trať!   
  • II. etapa v termínu 25.06. – 08.07.2018 (3 fáze realizace) se stavebními pracemi na severním rameni komunikace, při kterých bude zachován vždy jeden jízdní pruh; provoz bude částečně veden i po vyfrézovaném úseku.

Zhotovitel stavebních prací: AUTOTRAK, spol. s r.o., Praha 6, Pod Petřinami 21/7, PSČ 16200, IČ: 453 06 028, odpovědný pracovník: p. Richard Vojíř, tel.: 222 364 009

Investor:  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286, odpovědný pracovník: Ing. Lenka Zach, tel.: 257 015 726

Galerie