Upozornění na dopravní omezení na komunikaci Malešická v úseku Ambrožova — Basilejské nám. v termínu od 1. 5. do 31. 5. 2020 z důvodu rekonstrukce vodovodu

Upozorňujeme na dopravní omezení na komunikaci Malešická v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu.

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00, IČ: 256 56 112
Zhotovitel: Subterra  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 453 09 612, odpovědný pracovník: pan Martin Vlk

Poznámka:
Termín dopravního omezení zřejmě bude – s ohledem na současnou situaci – následně prodloužen.

Galerie