Upozornění na dopravní omezení — prodloužení termínu úplné uzavírky komunikace Slezská v úsecích Chrudimská—Jičínská a Jičínská—Čáslavská od 9. 9. do 31. 10. 2020

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – prodloužení termínu úplné uzavírky komunikace Slezská v úsecích Chrudimská – Jičínská a Jičínská – Čáslavská (viz grafická příloha) v rámci obnovy vodovodního řadu. Z důvodu nedokončení prací v původním termínu se termín úplné uzavírky komunikace Slezská v úsecích Chrudimská – Jičínská a Jičínská – Čáslavská prodlužuje od 09.09.2020 do 31.10.2020 následovně:

 

 1. V termínu 9. 9.—30. 9. 2020 uzavřena komunikace Slezská v úseku Jičínská—Čáslavská, přičemž příjezd do vnitrobloku objektu Slezská 99—107 bude umožněn od ulice Čáslavské (od ulice Korunní) zobousměrněním části komunikace Slezská v úseku od křižovatky s komunikací Čáslavská po vjezd do vnitrobloku. Vyhrazená parkovací místa pro vozidla osob těžce zdravotně postižených budou dočasně přemístěna a vyznačena příslušnými dopravními značkami.
           (Graf. příloha 02 a 03)
 2. V termínu 9. 9.—30. 9. 2020 uzavřena komunikace Slezská v úseku Chrudimská—Jičínská, výkopové práce budou probíhat před objekty Slezská 107 a 109. Výjezd od ulice Chrudimské bude umožněn zobousměrněním části komunikace Slezská v úseku Chrudimská – Hradecká a dále v termínu 9. 9.—13. 9.2020 po komunikacích Hradecká, Šrobárova a Písecká na komunikaci Vinohradská a v termínu 14. 9.— 30. 9. 2020 po komunikaci Hradecká na komunikaci Vinohradská.
           (Graf. příloha 02 a 03)
 3. V termínu 5. 10.—31. 10. 2020 uzavřena komunikace Slezská v úseku Chrudimská—Jičínská, výkopové práce budou probíhat v celém uvedeném úseku, tj. před objekty Slezská 107 až 111. Výjezd od ulice Chrudimské bude umožněn zobousměrněním části komunikace Slezská v úseku Chrudimská—Hradecká a dále v termínu 1. 10.—7. 10. 2020 po komunikaci Hradecká na komunikaci Vinohradská a v termínu 8. 10.—31. 10. 2020 po komunikacích Hradecká, Šrobárova a Písecká na komunikaci Vinohradská.
           (Graf. příloha 05 a 06)

 • zhotovitel: PRAGIS a.s., Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČ: 411 94 861, odpovědný pracovník: pan Ježek
 • investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 256 56 112, odpovědný pracovník: Ing. Eliáš

mobilni rozhlas-logo-transparent2Dostávejte aktuální informace z radnice na váš e-mail či mobil — přihlaste se k odběru zpráv zdarma na Mobilní rozhlas

⟶ http://praha3.mobilnirozhlas.cz/registrace

Galerie