Upozornění na dopravní omezení – částečnou i úplnou uzavírku komunikace Siwiecova, Praha 3, z důvodu opravy povrchu vozovky

Odbor dopravy ÚMČ Praha 3 upozorňuje na dopravní omezení – omezení průjezdnosti a parkování vozidel na pozemní komunikaci Siwiecova v termínu 31.10. 2019 – 24. 11. 2019 s tím, že práce budou probíhat v následujících etapách:

1. etapa (frézování + oprava)
ulice:                    Siwiecova – vozovka
v úseku:               Seifertova – U Rajské zahrady (uzavírka pouze v uvedeném směru)
v rozsahu:           1 jízdní pruh + parkovací pruh
termín:                31. 10. 2019 – 14. 11. 2019

2. etapa (frézování + oprava)
ulice:                    Siwiecova – vozovka
v úseku:               Seifertova – U Rajské zahrady (uzavírka pouze v uvedeném směru)  
v rozsahu:           1 jízdní pruh směr jízdy (provoz veden v levém, tj. protisměrném, jízdním pruhu)
termín:                15. 11. 2019 – 21. 11. 2019

3. etapa (pokládka nové vrstvy)
ulice:                    Siwiecova – vozovka
v úseku:               Seifertova – U Rajské zahrady (v obou směrech)
v rozsahu:           vozovka v celé šíři
termín:                22. 11. 2019 – 24. 11. 2019

  • Během 1. a 2. etapy bude zachován průjezd po komunikaci Siwiecova ve směru jízdy U Rajské zahrady → Seifertova.
  • Pro směr jízdy Seifertova → U Rajské zahrady je stanovena objízdná trasa Seifertova - Italská - nám. Winstona Churchilla – U Rajské zahrady (viz grafická příloha).
  • Během 3. etapy bude uzavřena vozovka komunikace Siwiecova v celé šíři i délce vozovky, přičemž jsou stanoveny objízdné trasy (viz grafická příloha):
  1. směr jízdy U Rajské zahrady → Seifertova: U Rajské zahrady - nám. Winstona Churchilla - Seifertova
  2. směr jízdy Seifertova → U Rajské zahrady: Seifertova - Italská - nám. Winstona Churchilla - U Rajské zahrady (objízdná trasa totožná jako u 1. a 2. etapy)

Po celou dobu trvání opravy povrchu vozovky bude na chodnících zachován průchod pro pěší vč. přístupu do jednotlivých nemovitostí. Vjezdy do přilehlých nemovitostí budou zachovány v závislosti na technických možnostech a technologickém postupu prací; v případě potřeby budou použity přejezdové lávky.

zhotovitel: Skanska, a.s., Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 262 71 303; odpovědný pracovník: pan Josef Černý
investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286; odpovědný pracovník: pan Čzech

Galerie