Upozornění na dlouhodobou úplnou uzavírku komunikace Malešická v úseku Ambrožova (resp. od úrovně objektu Jilmová 10) — K Červenému dvoru v termínu 24. 2. až 31. 7. 2020 z důvodu celkové rekonstrukce komunikace  

Upozorňujeme na dopravní omezení – úplnou uzavírku komunikace Malešická – v úseku Ambrožova (resp. od úrovně objektu Jilmová 10) – K Červenému dvoru v souvislosti s celkovou rekonstrukcí komunikace. Stavební a výkopové práce budou realizovány v termínu od 24.února 2020 do 31. července 2020. Uzavírka má vliv jak na individuální automobilovou dopravu, tak na provoz (zastávky) autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID) č. 133, 267, 908 a 909.

malešická uzavřenaZměny v zastávkách linek PID

Linky PID č. 133, 908 a 909:

 • ruší se
  • ⟶ zastávka „Malešická“ v ulici K Červenému dvoru (v obou směrech)
 • zřizují se
  • ⟶ zastávky „Červený dvůr“ a „Mezi Hřbitovy“ (na komunikaci U nákladového nádraží, v původních zastávkách linky PID č. 124)
  • ⟶ zastávka „Červený dvůr“ směr Ohrada – na komunikaci U nákladového nádraží, proti objektu č. 1949/2
  • ⟶ zastávka „Mezi Hřbitovy“ směr Ohrada – na komunikaci U nákladového nádraží, cca 75 m před křižovatkou s komunikací Jana Želivského
  • ⟶ zastávka „Mezi Hřbitovy“ směr Třebešín – na komunikaci U nákladového nádraží, cca 40 m za křižovatkou s komunikací Jana Želivského
  • ⟶ zastávka „Červený dvůr“ směr Třebešín – na komunikaci U nákladového nádraží, u objektu č. 3146/6
 •  přemisťuje se zastávka „Basilejské náměstí“
  • ⟶ směr Ohrada - z komunikace Malešická na komunikaci Jana Želivského před křižovatku s komunikací Basilejské nám., vstřícně boční straně objektu Basilejské nám. 8
  • ⟶ směr Třebešín - z komunikace Malešická na komunikaci Jana Želivského do prostoru mezi vjezd a výjezd na / z komunikace Basilejské nám. (západní strana náměstí)

Školní linka PID č. 267:
⟶ přemisťuje se zastávka „Basilejské náměstí“ (směr Olšanské náměstí) z komunikace Malešická na komunikaci Jana Želivského před křižovatku s komunikací Basilejské nám., vstřícně boční straně objektu Basilejské nám. ⟶ poznámka: spoj je na svém odjezdu z výchozí zastávky „Habrová“ uspíšen o 2 min. (nový čas odjezdu již v 7:31 h); s ohledem na předpokládané kongesce na objízdné trase může po vyhodnocení provozu dojít ke zrušení zastávky „Basilejské náměstí“ po dobu uzavírky komunikace Malešická!

Objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu (osobní vozidla) a nákladní vozidla do 35t

 • ⟶ směr jízdy Malešická (ze směru od hranice MČ Praha 10 a Praha 3 ) → Basilejské nám.: Malešická - K Červenému dvoru - U nákladového nádraží - Jana Želivského - Basilejské nám.
 • ⟶ směr jízdy K Červenému dvoru → Basilejské nám.: K Červenému dvoru - U nákladového nádraží - Jana Želivského - Basilejské nám.   
 • ⟶ směr jízdy Basilejské nám. → Malešická (směr hranice MČ Praha 3 a Praha 10): Basilejské nám. - Jana Želivského - U nákladového nádraží - K Červenému dvoru - Malešická
 • ⟶ směr jízdy Basilejské nám. → K Červenému dvoru: Basilejské nám. - Jana Želivského - U nákladového nádraží - K Červenému dvoru

Pro nákladní vozidla nad 35t

 • ⟶ směr jízdy Malešická (ze směru od hranice MČ Praha 3 a Praha 10 ) → Basilejské nám.: Malešická - Dřevčická - Černokostelecká - Vinohradská - Jana Želivského - Basilejské nám.
 • ⟶ směr jízdy Basilejské nám. → Malešická (směr hranice MČ Praha 10 a Praha 3): Basilejské nám. - Jana Želivského - Vinohradská - Černokostelecká - Dřevčická - Malešická

Zhotovitel:
PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 430 05 560, odpovědný pracovník: pan Václav Marhan
Investor:   
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 034 47 286, odpovědný pracovník: Ing. Stanislav Šebesta

Galerie