Upozornění na částečnou uzavírku komunikace Soběslavská v úseku Votická – Šrobárova v termínu 14. 11. – 2. 12. 2018

Upozorňujeme na dopravní omezení – částečnou uzavírku – spočívající v uzavírce vždy jednoho jízdního pruhu (z celkových tří jízdních pruhů) komunikace Soběslavská v úseku od křižovatky s kom. Votická po křižovatku (včetně) s kom. Šrobárova – viz Opatření obecné povahy vydané příslušným silničním správním úřadem, tj. Odborem dopravních agend MHMP.

  • V termínu od 14. 11.do 2. 12.2018 dojde k postupnému frézování a následné pokládce nové živice při zachování provozu v obou směrech. V této souvislosti bude omezena i možnost odbočení z/do ulice Šrobárova (viz příloha) a proto bude dočasně zobousměrněna komunikace nám. Jiřího z Lobkovic v úseku Kouřimská – Šrobárova.
  • Zastávky a trasa autobusové linky PID č. 155, která má výstupní a nástupní zastávku „Nemocnice Vinohrady“ v ulici U vinohradské nemocnice, nebudou částečnou uzavírkou dotčeny.  
  • Příjezd do areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady při trvání 3.a + 3.b etapy (tj. při uzavírce pravého jízdního pruhu ve směru od Vršovic k ulici Vinohradská) bude možný po komunikacích U zdravotního ústavu – Soběslavská – Vinohradská – U vinohradské nemocnice – Šrobárova.

Galerie